Thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022. 

Chi tiết xem tại đây: Ket_qua_xet_tuyen_NCS_K42-2022.pdf

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận đơn đề nghị phúc khảo kể từ ngày 02/12/2022 đến hết 17 giờ ngày 12/12/2022 để xem xét, giải quyết theo quy định. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (tính theo ngày trên dấu bưu điện). Không thực hiện việc phúc khảo đối với điểm báo cáo đề cương nghiên cứu. 

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 phố Y-ec-xanh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số ĐT liên hệ: 024.38211631.

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan