Thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021. 

Chi tiết xem tại đây: 

Ket_qua_xet_tuyen_NCS_K41_-_2021.pdf

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận đơn đề nghị phúc khảo kể từ ngày 10/12/2021 đến hết 17 giờ ngày 20/12/2021 để xem xét, giải quyết theo quy định. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (tính theo ngày trên dấu bưu điện). Không thực hiện việc phúc khảo đối với điểm trình bày đề cương nghiên cứu. 

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 phố Y-ec-xanh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số ĐT liên hệ: 024.38211631.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan