Thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 đợt 2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 đợt 2. 

Chi tiết xem tại đây:  Ket_qua_xet_tuyen_NCS_dot_2.pdf

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận đơn đề nghị phúc khảo kể từ ngày 04/12/2019 đến hết 17 giờ ngày 14/12/2019 để xem xét, giải quyết theo quy định. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện). Không thực hiện việc phúc khảo đối với điểm trình bày đề cương nghiên cứu. 

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 phố Y-ec-xanh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số ĐT liên hệ: 024.38211631.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan