THÔNG BÁO HỦY THẦU

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo hủy thầu cho 02 gói thầu sau đây:

+  Hủy thầu gói thầu Sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao lấy mẫu xét nghiệm HIV, nhiễm mới, tải lượng virus cho HSS+ phương pháp mới, sản xuất nội kiểm, ngoại kiểm sử dụng nguồn vốn của Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” do CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Chi tiết xem tại đây: 

qd-2023-1316-1.pdf

+ Hủy thầu gói thầu gói thầu Sinh phẩm xét nghiệm gen và giải trình tự theo phương pháp Sanger sử dụng nguồn vốn của Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” do CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Chi tiết xem tại đây:

qd-2023-1317-1.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan