Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023 - Đợt 2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023 – Đợt 2

Chi tiết xem tại đây: 

DS_trung_tuyen_NCS_K43-2023_Dot_2.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan