Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 - Đợt 1 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 - Đợt 1

Chi tiết xem tại đây: 

DS_trung_tuyen_dot_1.pdf

Trân trọng thông báo.

 

 


Các bài viết liên quan