Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021.

Chi tiết xem tại đây: 

Danh_sach_trung_tuyen_NCS_K41.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan