Mời cung cấp báo giá sinh phẩm, hóa chất

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động sản xuất bộ mẫu Ngoại kiểm huyết thanh học Dengue.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp sinh phẩm, hóa chất, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp sinh phẩm, hóa chất gửi báo giá để Trung tâm có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn (yêu cầu cung cấp chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn sau đây: THU_MOI_CHAO_GIA_CUNG_CAP_BAO_GIA_SINH_PHAM__HOA_CHAT_-_DENGUE.pdf).

Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Địa chỉ: Số 01 phố Yéc-xanh, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

SĐT: 0964077991 - Nguyễn Thị Tú Quyên.           

Email: khys@nihe.org.vn.

Thời gian nhận báo giá trước 15 giờ 00 ngày 09/07/2024.

Nội dung báo giá: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan