Mời cung cấp báo giá dịch vụ văn phòng phẩm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý cung ứng thuốc Bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Nghệ An (ngày 12-14/ 6/ 2024) và 01 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý cung ứng thuốc BKLN tại Bắc Kạn (ngày 26-28/6/2024).

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năngcung cấp dịch vụ văn phòng phẩm để Viện có cơ sở tham khảo lựa chọn nhà cung cấp với các yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm sau đây: 

BKLN-VPP.pdf

Thời gian nhận báo giá: trước 15h00 ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Đơn vị nhận báo giá: Khoa Kiểm soát Bệnh không lây nhiễm - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Ths. Khiếu Trang Ly, Khoa Kiểm soát Bệnh không lây nhiễm - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Điện thoại: 0978.961.894.

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan