Mời cung cấp báo giá dịch vụ thuê kho bảo quản vắc xin

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch thuê kho bảo quản các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng bằng nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá theo các nội dung chi tiết tại các phụ lục 1 và 2 của công văn số 1227/VSDTTƯ-KHQT ngày 16/7/2021 sau:

Bao_gia_thue_kho.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan