Mời cung cấp báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục 1 của công văn số 1226/VSDTTƯ-KHQT ngày 16/7/2021 sau: Bao_gia_SP_TCMR.pdf). 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan