Mời cung cấp báo giá Phục vụ công tác mua sắm vắc xin, sinh phẩm y tế

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Viện trong thời gian qua. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số loại vắc xin, sinh phẩm y tế để phục vụ các hoạt động tiêm chủng của Viện. Kính đề nghị các Công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng các loại vắc xin, sinh phẩm y tế này gửi báo giá cho Viện có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. 

Chi tiết tại phụ lục 1 sau:

Moi_bao_gia_VX_Dich_vu.pdf

Báo giá xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày ngày 14/8/2022. 

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

2. Các tài liệu kỹ thuật của vắc xin/sinh phẩm y tế và các tài liệu có liên quan làm căn cứ phân nhóm thuốc theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYT

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan