Mời chào giá cung cấp dịch vụ tin học hóa 02 bộ công cụ Tự điền thông tin cán bộ y tế xã và Trích lục bệnh án người sử dụng ma túy có Máy tính Hỗ trợ (CASI)

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tin học hóa 02 bộ công cụ Tự điền thông tin cán bộ y tế xã và Trích lục bệnh án người sử dụng ma túy có Máy tính Hỗ trợ (CASI) chạy trên máy tính có chức năng kết nối mạng, chuyển dữ liệu về máy chủ và quản lý cho bộ công cụ điều tra của nghiên cứu “Tăng cường chăm sóc liên tục người sử dụng ma túy dựa vào nhóm cộng đồng tại Việt Nam” theo chi tiết tại phụ lục điều khoản tham chiếu đính kèm sau đây:

THU_MOI_BAO_GIA_CASI-TTUD.pdf

PHỤ_LỤC_ĐIỀU_KHOẢN_THAM_CHIẾU_CASI.pdf

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp gửi báo giá theo yêu cầu tại bản phụ lục. Hồ sơ xin gửi qua đường văn thư theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353. 

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: khys@nihe.org.vn.

Thời gian nhận báo giá trước 17 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2024. 

Hình thức báo giá: văn bản giấy và file điện tử.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá. 

2. Profile giới thiệu công ty.

3. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan