Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với Viện quốc gia các bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc

Được sự chấp thuận của Bộ Y tế trong công văn số 2035/BYT-QT ngày 10/04/2023, thứ Ba ngày 18 tháng 7 năm 2023, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với Viện quốc gia các bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc.

Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với Viện quốc gia các bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Quốc gia các bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm các bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu miễn dịch; nghiên cứu, trao đổi và sử dụng các nguồn tác nhân gây bệnh, tổ chức các hội nghị chuyên đề chung và hội thảo về các bệnh truyền nhiễm và các khái niệm miễn dịch; thu thập, quản lý, truy cập và trao đổi thông tin; trao đổi cán bộ nghiên cứu và hỗ trợ các chương trình đào tạo. 

GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và TS. Jang Heechang - Viện trưởng Viện Viện quốc gia các bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc

Với sự hiểu biết lẫn nhau, việc ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ hội cho hai Viện thúc đẩy, tăng cường và khuyến khích hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học trên cơ sở các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

ThS. Chi Mai  - Phòng KH-HTQT

 


Các bài viết liên quan