Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV

Ngày 18.6.2019, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ cho các đơn vị thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Tham dự Hội nghị có TS Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; các đồng chí Lãnh đạo Vụ, Cục, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và hơn 300 đại biểu làm công tác tổ chức cán bộ đến từ các đơn vị cơ sở.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trình bầy các nội dung của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Thông tư 03/2019/TT-BNV; điểm mới tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV; quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; quy trình tuyển dụng đặc biệt công chức, viên chức; quy trình thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; giới thiệu những điểm mới của quy chế thi, xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên BCS Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị

              Đại biểu tham dự Hội nghị        

Phạm Văn Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan