HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Văn phòng Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019.

TS.BS Nguyễn Xuân Trường - Chánh văn phòng Bộ Y tế tham dự và chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh phía Bắc.

Tại Hội nghị, TS.BS Nguyễn Xuân Trường - Chánh Văn phòng Bộ Y tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trong thời kì công nghệ 4.0 với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thông tin.

Cũng tại Hội nghị, Thượng tá, Thạc sĩ Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng phòng Quản lý nhà nước về Bảo vệ bí mật nhà nước - Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến những điểm mới trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 15/11/2018. 

Thượng tá, Thạc sĩ Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng phòng Quản lý nhà nước về Bảo vệ bí mật nhà nước - Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Đặng Hồng Nhung cũng đã đề cập tới những thuận lợi của công tác bảo vệ bí mật nhà nước khi được nâng tầm từ Pháp lệnh thành Luật, đồng thời cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời kỳ mới. 

Hội nghị cũng đã đề cập đến thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại một số bộ, ngành, đưa ra những phân tích rất sâu sắc về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như vấn đề bảo mật trong hội nghị, hội thảo có nội dung bí mật nhà nước; sao chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thẩm quyền soạn thảo, thiết bị để tạo ra tài liệu mang bí mật nhà nước; việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ…

Đồng chí Thượng tá Đặng Hồng Nhung cũng trao đổi với Hội nghị về việc Bộ Công an đang xây dựng lại Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế, tránh sự chồng chéo, trùng lặp giữa các bộ, ngành với nhau. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế được xây dựng lại sẽ được rút gọn hơn, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thảo luận sôi nổi, trao đổi về kinh nghiệm, về thực tế công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các đơn vị mình. Hy vọng rằng với những kiến thức bổ ích thu hoạch được tại Hội nghị, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế sẽ được thực hiện một cách hiệu quả hơn, góp phần cho công tác y tế phát triển một cách bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sức khỏe nhân dân.

                                       CN. Nguyễn Văn Đình - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan