HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ

Sáng ngày 09/5/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS Đặng Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng. Các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Viện. 

Theo thông tin từ Hội đồng xét tặng danh hiệu, hội đồng đã nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú của 3 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, GS.TS Đặng Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng cho biết: Các đồng chí được xét tặng danh hiệu đợt này là những thầy thuốc luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp tin cậy; Có trình độ chuyên môn, có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, đóng góp nhiều đề tài khoa học cho Viện, cho ngành y tế và có sáng kiến khoa học được nghiệm thu cấp tỉnh, Bộ; Nhiều năm liền được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ. 

Việc tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đợt này được thực hiện theo đúng Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ y tế. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, sắp xếp cán bộ.

Sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định lấy phiếu tín nhiệm, cán bộ, viên chức, người lao động Viện đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tóm tắt quá trình triển khai quá trình xét tặng “Thầy thuốc nhân dân” “Thầy thuốc ưu tú”

Lan Phương - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan