Hồ Bắc sẽ thực hiện cách ly tập trung các ca nghi mắc nCov mới

Sở chỉ huy điều hành việc kiểm soát và điều trị dịch bệnh do nCov mới của tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc đã thông báo rằng sẽ thực hiện cách ly tập trung các ca nghi mắc nCov mới.

Tại cuộc họp vào chủ nhật, Sở chỉ huy đã thông báo phải nỗ lực theo sát các yêu cầu tập trung các bệnh nhân, chuyên gia và các nguồn lực để kiềm chế dịch bệnh nCov tốt hơn.

Sở chỉ huy cũng yêu cầu rằng, quá trình sàng lọc và chẩn đoán phải đơn giản hóa và ngắn gọn nhất có thể để tránh lây nhiễm chéo và hối thúc làm mọi thứ có thể để tăng khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân bằng cách điều phối việc triển khai các nguồn lực y tế và tăng tốc thiết lập các bệnh viện, khu cách ly được chỉ định.

Để tìm ra các ca nghi nghiễm nCov, cuộc họp cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc hệ thống giám sát y tế, lập hồ sơ ghi chép và báo cáo ngay các trường hợp bất thường. 

Nguồn dịch theo Tân Hoa Xã

 


Các bài viết liên quan