Thông báo danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm được đề nghị lên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2019

Danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm được đề nghị  
lên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2019

 

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

Ngành, chuyên ngành: Y học, Vi sinh y học.

Đơn vị công tác: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội.

Chức danh đăng ký: Phó Giáo sư.

2. Ông Vũ Đình Thiểm

Ngành, chuyên ngành: Y học, Dịch tễ học.

Đơn vị công tác: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Chức danh đăng ký: Phó Giáo sư.

 

Tóm lược bài viết

TS. Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1971 tại Ứng Hòa, Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Tiến sĩ Vi rút học tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. TS Nguyễn Thị Kiều Anh hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội. Trước khi công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội, TS Nguyễn Thị Kiều Anh có nhiều năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Vi rút.

TS Vũ Đình Thiểm sinh năm 1968 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Vệ sinh dịch tễ học, Tiến sĩ Khoa học y học tại Trường Đại học Nagasaki Nhật Bản. Hiện nay TS Vũ Đình Thiểm là Trưởng Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trước khi giữ chức vụ này, TS Thiểm là Trưởng khoa Dịch tễ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

 


Các bài viết liên quan