Công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Trung tâm Đào tạo & QLKH thông báo:

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021. Danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư xem chi tiết tại đây:

Mau_11-PL_II_2021_Ket_qua_tin_nhiem.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan