Thông báo

92

92

Đề tài luận án:Thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm E. coli mang gen kháng kháng sinh mcr-1 ở người, vật nuôi và môi trường tại trang trại xã Yên Nam, tỉnh Hà Nam.
Xem thêm

87

87

Đề tài luận án: “Thực trạng tăng huyết áp ở người 18 - 69 tuổi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả can thiêp, 2018 - 2020”.
Xem thêm

93

93

Đề tài luận án: Thực trạng kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp ở cộngđồng và một số yếu tố liên quan ở Việt Nam năm 2018-2019.
Xem thêm

65

65

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Mạnh Hùng - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế, mã số 62 72 01 64.
Xem thêm

68

68

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Huy Phương - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

85

85

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Dung được công nhận NCS theo Quyết định số 1624/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 
Xem thêm