Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị Thanh - ngành Vi sinh vật học

Đề tài:Nghiên cứu đáp ứng kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong quần thể người nhiễm và người tiếp xúc tại một số tỉnh miền Bắc và               miền Trung Việt Nam, 2020-2021

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. LÊ THỊ THANH - 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

              THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2023

               ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan