Truyền thông giáo dục sức khỏe

860

860

Trong nhiều năm qua, nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ đu­ợc coi trọng, các trạm y tế xã đã có nhiều hình thức thực hiện truyền thông và  mang lại tác dụng  rất lớn về trang bị những kiến thức phòng chữa bệnh, giữ gìn sức khoẻ tại cộng đồng. Tuy nhiên chất lượng của công tác truyền thông...
Xem thêm

616

616

Những năm gần đây, công tác truyền thông, tư vấn, vận động trực tiếp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe. Truyền thông là phương pháp hữu hiệu nhất nhằm giúp người dân, cộng đồng nhận được thông tin, có kiến thức...
Xem thêm

617

617

- Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm, gây thành dịch, lây lan qua đường hô hấp do virus sởi thuộc họ Paramyxovirus gây ra.
Xem thêm

660

660

Hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần giúp mọi người chủ động trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Với mục tiêu đào tạo các bác sỹ chuyên khoa định hướng Y học dự phòng thì trang bị hệ thống...
Xem thêm