Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 319 của NCS Hoàng Hoa Sơn

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC 

TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. HOÀNG HOA SƠN

   _BỘ Y TẾ_

 

                                  THỜI GIAN:  14 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022

                                 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                                                 Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                  HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan