TT ĐT & QLKH thông báo Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học định kỳ hàng năm của Viện vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện nhằm mục đích trao đổi, cập nhật thông tin khoa học về các kỹ thuật mới ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán, điều tra, giám sát, nghiên cứu, phòng chống bệnh lây và không lây.
 

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2018 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)
 

Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
 

Viện trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học tham gia công bố công trình tại Hội nghị và in bài trong tạp chí y học dự phòng số đặc biệt dành cho Hội nghị (thể lệ in bài xem trên website: tapchiyhocduphong.vn). 

Quý vị đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt) trước ngày 10/07/2018 và báo cáo toàn văn trước ngày 20/7/2018 về phòng Quản lý Khoa học theo địa chỉ: qlkhnihe@gmail.com, điện thoại liên hệ: 04. 39721923.
 

Nguyễn Hồng Đan - Khoa đào tạo và quản lý khoa học
 


Các bài viết liên quan