Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 343 của NCS Hà Thị Cẩm Vân

Đề tài:

“HIỆU QUẢ CAN THIỆP NÂNG CAO KỸ NĂNG TƯ VẤN CỦA CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MA TUÝ NHIỄM HIV Ở 4 TỈNH MIỀN BẮC”

                       

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

  MÃ SỐ:  9 72 07 01

 

CỦA NCS. HÀ THỊ CẨM VÂN

  _CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG – BỘ Y TẾ _

             

THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2024

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:​ Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

        Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan