Thông báo Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 như sau:

STTHọ và tên ứng viênChức danh đăng kýNgành, chuyên ngànhNơi làm việc
  1Trần Huy HoàngPhó giáo sưY học, Y tế công cộngViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  2Nguyễn Vũ ThượngPhó giáo sưY học, Dịch tễ họcViện Pasteur TP Hồ Chí Minh
  3Phạm Duy QuangPhó giáo sưY học, Y học dự phòngViện Pasteur TP Hồ Chí Minh
  4Nguyễn Thanh BìnhPhó giáo sưY học, Y học dự phòngTrường Đại học Trà Vinh (đang làm thủ tục chuyển Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp Hồ Chí Minh

Bản đăng ký của ứng viên chi tiết xem tại đây:

1. Trần Huy Hoàng:  1._Tran_Huy_Hoang.pdf

2. Nguyễn Vũ Thượng:  2._Nguyễn_Vũ_Thượng.pdf

3. Phạm Duy Quang:  3._Pham_Duy_Quang.pdf

4. Nguyễn Thanh Bình:  4._Nguyen_Thanh_Binh.pdf

 


Các bài viết liên quan