Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 321 của NCS Nguyễn Văn Khởi

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT VÀ HIỆU QUẢ GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRỊ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC, 2018-2019”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. NGUYỄN VĂN KHỞI

   _VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_

 

                              THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022

                              ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                                  Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan