Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 314 của NCS Trương Thái Phương

Đề tài: 

“THEO DÕI TẢI LƯỢNG HIV THƯỜNG QUY Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VI RÚT BẬC MỘT TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 15

 

CỦA NCS. TRƯƠNG THÁI PHƯƠNG

   _ BỆNH VIỆN BẠCH MAI_

 

                                              THỜI GIAN:  13 giờ 30 ngày  14 tháng 5 năm 2021

                                              TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan