Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 313 của NCS Hoàng Thu Thủy

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG CUNG ỨNG THUỐC CỦA CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ BÁN THUỐC TƯ NHÂN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI HAI HUYỆN VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. HOÀNG THU THỦY

   _BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN HÀ NỘI 1 _

 

                                          THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  14 tháng 5 năm 2021

                                          TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

         Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan