Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Hoàng Anh

 

Đề tài:  Thực trạng nguy cơ mắc bệnh dại ở người làm nghề giết mổ chó và hiệu quả can thiệp

 tại một số quận, huyện của thành phố Hà Nội, năm 2016-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 17

 

NCS. VŨ HOÀNG ANH

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội

  

                                   THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2019

                                    TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                    Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan