Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Đình Tuyên

Đề tài: Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng sớm bằng Flour đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 17

 

NCS. TRẦN ĐÌNH TUYÊN

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2019

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học –  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                 Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan