Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Trọng Khoa

Đề tài:  Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh hợp lý và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp tại một số bệnh viện tỉnh

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. NGUYỄN TRỌNG KHOA

Bộ Y tế

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                        Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan