Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên ngành Vi sinh y học

Đề tài:   Xác định đặc điểm sinh học phân tử chủng Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistine phân lập từ người khỏe mạnh và môi trường tại Hà Nam, năm 2014-2015

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 15

 

NCS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI -

Bệnh viện Bạch Mai

 

                                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2021

                                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                     Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan