Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Văn Tâm - ngành Y học dự phòng

Đề tài:Hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng ung thư đại trực tràng tại cộng đồng ở người Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2020-2021

 

NGÀNH:  Y HỌC DỰ PHÒNG

MÃ SỐ: 9 72 01 63

 

NCS. LÊ VĂN TÂM -

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

 

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2023

                     TẠI: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                 Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan