Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Hoa Sơn

Đề tài: Thực trạng quản lý chất lượng của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và thử nghiệm can thiệp

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. HOÀNG HOA SƠN

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế

  

                          THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2020

                          TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                              Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

                                                                                           

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan