Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thị Minh Thái

Đề tài: Thực trạng và hiệu quả can thiệp cải thiện hoạt động phát hiện, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế, Hà Nội, 2016-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. BÙI THỊ MINH THÁI

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Khoa Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                  Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 

 


Các bài viết liên quan