Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

TB_tuyen_sinh_9.2021_-_NIHE.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

Phu_luc_tuyen_sinh_2021_-_2.rar
  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 20/9/2021 đến ngày 29/10/2021(trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện). 
  • Thời gian xét tuyển: tháng 11-12/2021.
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,Số 1 Phố Yec xanh – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan