Thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự tuyển NCS khóa 39 năm 2019

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 đến hết ngày 29/11/2019

- Dự kiến xét tuyển đợt 1 vào tháng 9-10/2019.

- Dự kiến xét tuyển đợt 2 vào tháng 12/2019. 

Thông tin chi tiết, biểu mẫu và các phụ lục kèm theo xem tại đây: 

NIHE_-_CV_gia_han_tuyen_sinh_2019.pdf
Phu_luc_tuyen_sinh_2019.rar

 Trân trọng thông báo.
 


Các bài viết liên quan