Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 345 của NCS Phạm Thanh Vũ

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG CONG VẸO CỘT SỐNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER 

VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC DỰ PHÒNG

   MÃ SỐ:  9 72 01 63

 

CỦA NCS. PHẠM THANH VŨ

   _PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM_

 

                                  THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 01 tháng 02 năm 2024

                                  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                              Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan