Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 344 của NCS Lại Vũ Kim

Đề tài: 

“SỰ LƯU HÀNH VÀ KHẢ NĂNG LY GIẢI CỦA THỰC KHUẨN THỂ TẢ (VIBRIOPHAGE)

Ở MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGOẠI CẢNH TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. LẠI VŨ KIM

   _VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - BỘ Y TẾ _

 

                              THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2024

                              ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 - nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                             Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan