Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 331 của NCS Trần Quốc Cường

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI 18 - 69 TUỔI TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP, 2018-2020”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. TRẦN QUỐC CƯỜNG

   _TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH_

 

                           THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2022

                           ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                          Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan