Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 304 của NCS Khổng Thị Điệp

Đề tài: 

“XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETA LACTAMASE PHỔ RỘNG Ở NGƯỜI KHỎE MẠNH TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

MÃ SỐ:  62 72 01 15

 

CỦA NCS. KHỔNG THỊ ĐIỆP

   _ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH_

 

                                             THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2020

                                             TẠI: Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan