Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 301 của NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh

Đề tài: 

“ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006 – 2015 VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG THỂ IgG KHÁNG VI RÚT SỞI Ở CẶP MẸ- CON ĐẾN 9 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH  TỄ HỌC

MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. NGUYỄN NGỌC QUỲNH

   _ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI_

 

                                                         THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2020

                                                         TẠI:  Thư viện (Tầng 3) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan