Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Đắc Tiến

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Đắc Tiến - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.

Đề tài:Tình trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột trên người khỏe mạnh và một số yếu tố liên quan tại một xã, tỉnh Hà Nam, 2015

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. TRẦN ĐẮC TIẾN

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ NAM

  

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                             Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan