Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần An Chung

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần An Chung - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân lực y tế tại tuyến cơ sở tỉnh Long An

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. TRẦN AN CHUNG -

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH TRÌ

  

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 01 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                    Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan