Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Thị Thu Hồng - ngành Vi sinh vật học

Đề tài:Nghiên cứu sự lưu hành và đặc điểm phân tử của một số  vi rút Coxsackie và Echo ở trẻ em nghi mắc Tay Chân Miệng tại miền Bắc,            Việt Nam, 2008-2018

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. TẠ THỊ THU HỒNG -

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

                             THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2022

                             ĐỊA ĐIỂM: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

Số 1 - phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan