Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Khánh Tùng

Đề tài: Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

NCS. PHẠM KHÁNH TÙNG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK R’LẤP - TỈNH ĐĂK NÔNG

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 05 tháng 6 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                  Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan