Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu - Ngành Y tế công cộng

Đề tài:Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố nguy cơ bệnh xoắn khuẩn vàng da trên người tại 3 tỉnh của Việt Nam, 2018-2019

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. NGUYỄN THỊ THU -

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội

 

                               THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2023

                               TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                         Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan