Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Kim Chi - Ngành Y tế công cộng

Đề tài:  Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ và hiệu quả can thiệp tại tỉnh Quảng Nam, 2020-2022

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. NGUYỄN THỊ KIM CHI –

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2024

                     TẠI: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                  Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan